2015

15. Literární Zarafest - Ohlédnutí vpřed
Děčín 27. - 29. srpna 2015

Čtvrtek - 27. 8. 2015
Ukradená galerie Děčín-Podmokly, 19.00

Filip Jakš, Aňa Šebelková – Rozhraní

Pátek - 28. 8. 2015
Bar Bodenbach, 19.00
Vstupné: 50 Kč

Jan Delong (Třinec)
Jan Nemček (Ostrava)
Marie Iljašenko (Praha)
Veronika Dianišková (Bratislava)
Martin Poch (Praha)
Moderátor: Dan Jedlička
Hudba: Sklad by Walda

Sobota - 29. 8. 2015
Růžová zahrada děčínského zámku, 15.00
Vstupné: 100 Kč

Igor Malijevský (Praha)
Patrik Linhart (Teplice)
Petr Pazdera Payne (Praha)
Olga Stehlíková (Praha)
Martin Reiner (Brno)
Václav Kahuda (Praha)
Moderátor: Josef Straka
Tvůrčí dílny nejen pro děti
(recykliteratura, linorytová dílna)
Hudba: Dunajská vlna a Už jsme doma

**************
Již po patnácté organizujeme Zarafest, jediný literární festival na severu Čech, již po patnácté zakoušíme slast z prezentovaných textů, již po patnácté se můžeme radovat ze setkání s autory a s autorkami z Čech i z jiných zemí, již po patnácté se modlíme, aby vyšlo počasí v Růžové zahradě. Naše literární modlitby bývají vyslyšeny, a proto jako antický Janus se díváme dvěma směry a tzv. se ohlížíme vpřed. Začali jsme jako malý literární festival, iniciovaný kolem legendární taverny Zarabanda, a nyní už čtvrtým rokem pokračujeme v Baru Bodenbach. Začali jsme jako malý festival a tak to zůstane. Chceme prožít tři dny v radosti z literatury, chceme být nablízku rozhovorům básníků a prozaiků, chceme mít literaturu pěkně zblízka a na tělo, chceme autentické prožitky a žádné popové kamufláže.

Literární Zarafest od roku 2013 zakomponovává také Ukradenou galerii, streetartovou vitrínku, u které se konají celoročně malé vernisáže. Nejinak tomu bude i ve čtvrtek 27. srpna, kdy představí svůj básnicky-hudebně-vizuální koncept Rozhraní duo umělců Aňa Šebelková, Filip Jakš.

Ohlížíme se vpřed, a proto v pátek zveme autory mladé a pro literární scénu nadějné, Představíme tři debutanty Marii Iljašenko, Jana Delonga a Jan Nemčeka, krátký exkurs do literární scény na Slovensku nám nabídne Veronika Dianišiková, poprvé také uvedeme poezii Martina Pocha. Ohlížíme se vpřed, a proto bude sobota patřit autorům se Zarafestem již trvale propojenými. Jsou jimi prozaici Igor Malijevský, Petr Pazdera Payne, Václav Kahuda a Patrik Linhart. Letos máme také oceněné autory, finalistku Magnesie Litery 2014 za poesii Olgu Stehlíkovou a vítěze knihy roku za rok 2014 za román o Básník Martina Reinera.

Ohlédnutí vpřed naplňuje také vizi kapel. Kdo neznáte Sklad by Walda, tak vězte, že je to mladý muž ze Soutěsek u Benešova nad Ploučnicí a vyhrál Malou alternativu 2014. Už jsme doma by také mohli mít inventární čísla Zarafestu, tolik radosti a energie již Wanek a spol. do Růžové zahrady přivezli. Velikou radost nám také udělala Dunajská vlna, která bude hrát staré, dobré Dunaje, v jehož reinkarnaci doufal snad jen snílek.

Rád bych také zmínil oba moderátory, kteří také neodmyslitelně patří k Zarafestu, jsou to básník a organizátor autorských čtení, Josef Straka a básník, překladatel a redaktor nakladatelství Perplex, Daniel Jedlička. Díky, kluci, že nám pomáháte.

Již po patnácté…Co k tomu dodat? Snad jen, dobře se bavte. Ne, to je příliš laciné. Tak tedy: Vnímejte, prosím!

Za celý realizační tým Radek Fridrich, Otto Chmelík, Alice Prajzentová

PDFky: 
Fotky: