Anna Beata Háblová

Básnířka, spisovatelka, architektka, urbanistka. Publikovala básnické sbírky Kry (Mox Nox, 2013), Rýhy (Arbor Vitae, 2015), Nevypínejte (Dauphin, 2018), O mé závislosti nikomu neříkej (Dauphin, 2020) a básně i povídky v literárních časopisech. Příležitostně moderuje večery s tématy poezie, umění a architektury. Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010 nebo Young Planning Professionals Award 2012. V roce 2017 jí vyšla populárně naučná kniha Města zdí o historii, interpretaci a východiscích obchodních center ve vztahu ke městu. Od roku 2018 přispívá o architektuře do Ranních úvah na rozhlasové stanici ČRo Vltava. Její poslední knihou na pomezí žánrů jsou Nemísta měst (Host, 2019) o opomíjených, pomíjivých a míjených místech. Básně vystavovala v galerii Artwall (Nevýslovný, 2021) a v kostele Pražského Jezulátka (Haiku proti beznaději, 2021).

Předpokladaný čas vystoupení: 
28.08.2021 - 18:00