Malé shrnutí festivalové historie

rainy zarafest

Úvodem malé shrnutí festivalové historie. Literární Zarafest vznikl v roce 2001, jméno je odvozené od legendární, ale bohužel již neexistující děčínské taverny Zarabanda, která měla po roce 2000 klíčový význam pro literární dění v Děčíně. Festival iniciovali a také řadu ročníků organizovali děčínští literáti Radek Fridrich a Tomáš Řezníček. Oba básníci jsou, pokud se zrovna příležitostně na organizaci festivalu nepodílejí, jeho stálými mentory. Kromě otců zakladatelů je Zarafest spojen rovněž se spolkem Iniciativa pro děčínský zámek, který nese od roku 2013 jméno Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost. Společnost je po celou dobu pořádání Zarafestu garantem finančního zajištění a administrace festivalu.

Kromě spolupráce s Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou společností je tradiční i místo konání. Od prvního ročníku si na festivalu můžete užít neopakovatelnou atmosféru barokní Růžové zahrady zámku Děčín, a to vždy během sobotního programu. Páteční večer zpravidla dvoudenního festivalu pak hostí některý z děčínských klubů. Od roku 2012 je tímto místem Bar Bodenbach v děčínské čtvrti Podmokly.

S ohledem na fakt, že třináct let není až zas tak málo, vystřídala se na pořádání festivalu celá řada lidí, kteří se podíleli na jeho dramaturgii. V letech 2006 a 2007 to byli např. Petr Špánek a J. H. Kalif. Dnes jsou kurátory Alice Prajzentová (od 2011) a Otto Chmelík (od 2007). Design plakátů a propagačních materiálů je od roku 2008 dílem Beth Helmling Tonder. V posledních letech je pro Zarafest a literární život v Děčíně důležité také propojení s okruhem kolem Literárně-kulturního časopisu H_aluze a aktuálně rovněž se streetartovým projektem Ukradená galerie.

Zarafest je literárním a kulturním setkáním sice komorním, ale již dávno přesahujícím region Děčína a severních Čech. Jeho hosty byla celá řada významných literátů a to nejen z českých zemí, ale i ze zahraničí. Z českých hostů jmenujme například básníka Oskara Rybu, romanopisce Václava Kahudu a Emila Hakla, básníka a organizátora brněnského literárního dění Jaroslava Erika Friče či básnířky a spisovatelky Svatavu Antošovou a Sylvu Fischerovou. Zarafest též navštívili němečtí autoři Henner Kotte, Contanze John, Susann Popp, Norbert Weiß či polský Piotr Kepski. Nedílnou součástí festivalu jsou hudební vystoupení, která literární maratón koření. Mezi hudebníky se objevili například The Plastic People of the Universe, Monika Načeva a Justin Lavash, Už jsme doma, hudební experimentátoři Dva či ústecká Nauzea Orchestra.

V letech 2008, 2009 a 2013 jsme u příležitosti festivalu vydali almanach s názvem Zarabook, resp. Zarabuch. V roce 2014 se na tento sešit, který přináší informace o vystupujících a případně ukázky z jejich tvorby, můžete těšit také.