Miroslav Černý

Miroslav Černý (nar. 1977 v Opavě) je vysokoškolský pedagog, překladatel, cestovatel a básník. Kromě odborných publikací doposud vydal tři knižní překlady, např. antologii indiánských mýtů Poselství prachu 2013), tři cestopisy, mj. vyprávění o přírodních národech Pátá rovnoběžka (2011), a čtyři básnické sbírky, z nichž ta poslední nese název Karavansaraj (2014). Je také autorem písňových textů na albu Abendland (2016). Za svou literární a překladatelskou tvorbu byl vícekrát oceněn (např. v cenách Miroslava Ivanova či Jiřího Levého).

Předpokladaný čas výstoupení: 
31.08.2017 - 20:05