Petr Čermáček

Petr Čermáček (nar. 1972) vystudoval Lesnickou a dřevařskou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, na téže univerzitě také v současnosti působí. Na konci devadesátých let byl členem redakční rady časopisu Psí víno, od roku 2005 byl redaktorem literárního revue WELES, od roku 2011 do roku 2014 pak jeho šéfredaktorem. Vydal básnické sbírky: Drkotání větví (1998), V průsečíku ryb (2002), Mezi rezedami (2005), Rozhovory běloby (2006), Linea nigra ( 2008), Vrstevnice (2010) a Ohniště (2016).

Předpokladaný čas výstoupení: 
01.09.2017 - 20:00