Vít Janota

Vít Janota (nar. roku 1970 v Praze, kde žije dodnes) je básník. Vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, vystřídal různá zaměstnání a nyní pracuje jako programátor. Vydal básnické sbírky K ránu proti nebi (2002), Fasování košťat ( 2004), Praha zničená deštěm (2006), Miniová pole (2008), Jen třídit odpad nestačí (2011), Noc a déšť (2013), Víkend v jakémsi Švýcarsku (2016) a Uličnice (2016). Je též zastoupen v rozličných almanaších, sbornících a antologiích. Za knihu Víkend v jakémsi Švýcarsku byl nominován na cenu Magnesia Litera 2017 v kategorii poezie.

Předpokladaný čas vystoupení: 
27.08.2022 - 11:01