Kontakt

Pořadatel:

Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost
(do roku 2012 Iniciativa pro děčínský zámek)
Dlouhá jízda - zámek 1253
405 02 Děčín 1
info(a)dpvs.cz
www.dpvs.cz

Kurátoři:

Radek Fridrich - radek.fridrich(a)email.cz
Alice Prajzentová - alice.prajzentova(a)h-aluze.cz