Ota Prouza

Ota Prouza (1959) je vzdáleným pozorovatelem civilizace, a to především všech možných dopravních spojů: dálničních tahů, obchvatů, křižovatek, kolejišť... Nevychází při tom z přímé zkušenosti, protože od osmi let žije v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Brtníkách, tedy uprostřed lesů a volné krajiny. Civilizaci zná vlastně jen z filmů a z obrázkových časopisů, ze kterých si s oblibou vystřihuje záběry velkoměst zabíraných z vysokého nadhledu. Prouzovy kresby, provedené na dlouhých, někdy až dvanáctimetrových pásech papíru, patří k nejnovějším objevům českého art brut, a to především díky Ivaně Brádkové, která je restaurovala a na podzim 2015 poprvé veřejně uvedla v rámci výstavy Crossroads v pražském Muzeu Montanelli. Následně pak autora představily časopisy Revolver Revue a Analogon. Několik jeho děl už je zastoupeno v pařížské sbírce ABCD Bruno Decharma a na podzim 2017 je připravována samostatná výstava v New Yorku.

TJF

Předpokladaný čas výstoupení: 
01.09.2017 - 17:00